Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 

Důležité informace pro rodiče - připravovaná online pokladna od 1. 9. 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola Vám umožní od nového školního roku  2019/20 využívání programu Školní online pokladna
- služby, která Vám komfortně zprostředkuje bezhotovostní platby po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. Pokladna začne fungovat již od 1.9.2019 a představuje možnost bezhotovostních plateb za všechny pomůcky, akce a další drobné platby za Vaše děti. V praxi to znamená, že děti nebudou muset nosit do školy žádnou hotovost a Vy budete moci vše uhradit přímo na účet školy. Jsme připraveni i na varianty, kdy zánonní zástupci nemohou platit online. Podrobnosti níže.


Nyní Vám představujeme Školní online pokladnu.

Více informací zde

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.