Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy!

Těšíme se na spolupráci s vámi ve školním roce 2019/2020.

Předběžný seznam pomůcek:

  Kufřík s pomůckami na VV:  
1) temperové barvy + 1 ks tuby běloby navíc  
2) anilinové barvy (vodové)  
3) lepidlo Herkules + vysouvací lepidlo na papír  
4) voskový pastel  
5) suchý pastel + pokud možno Giocondy  
6) tenký štětec + tlustý štětec kulatý  
7) tenký štětec + tlustý  štětec plochý  
8) kelímek na vodu (Rama)  
9) víčka od Ramy na míchání barev  
10) hadřík a ochranný oděv  
11) měkká tužka č.1  
12) barevné papíry  
13) igelitová podložka na lavici  

 

   Penál:  
1)  2x pero - plnící, nebo TORNADO  
 2)  tužky č. 1 a 2 - ostře ořezané  
 3) nůžky kulaté  
 4) malé pravítko  
 5) pastelky PLASTICOLOR  
 6) guma + ořezávátko  
     

 

   Dále:  
1) pravítko dlouhé  
 2) balík papírových kapesníků  
 3) balík kuchyňských utěrek  
 4) tekuté mýdlo  
 5) ubrousek na svačinu  
 6) přezůvky s bílou podrážkou  
 7) cvičební úbor v látkovém sáčku, cvičky s bílou podrážkou  

 Vše prosím řádně označit a podepsat. Děkujeme. :-)

Pro každého žáka 1. ročníku získá škola v září 2019 částku 1.000,- Kč od Magistrátu města Karlovy Vary na nákup pomůcek  Proto se poraďte na třídních schůzkách 18.6., co bude kupovat třídní učitelka.

Pro žáky 1.ročníků a děti přípravné třídy je provoz školní družiny zahájen dne 2. 9. 2019 od 6.00 hod !!!

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.