Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Příručka první pomoci pro malé i velké

 

Milí žáci i rodiče,

v tomto odkazu najdete zajímavou animovanou příručku první pomoci. Nejen o prázdninách se každý z nás může setkat s potřebou znát důležité informace. Využili jsme portálu Záchranný kruh, který umožňuje školám dětem i rodičům získat potřebné informace. Příručka se Vám otevře po kliknutí na obrázek.

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.