Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Nejlepší žáci naší školy

Primátorka města Karlovy Vary ocenila nejlepší žáky naší školy ve školním roce 2018/19. Nominovány byly Sofie Oeding a Pavla Zittová za skvělé výsledky ve vzdělávání, reprezentaci školy v soutěžích a veřejných aktivitách a ochotu pomáhat lidem kolem sebe. GRATULUJEME! 

IMG 161b5c7576d5698bfa4cf577a417b7c2 V

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.