Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 Dobrý den,

témata která jsme diskutovali :  Více MP v ulicích města
                                                   Více přechodů v KV
                                                   Větší využití letiště
                                                   Lávka v havarijním stavu u Střední zdravotnické školy
                                                   Café/Bufet Rolava - důvody zastavení stavby
                                                   Stadion AC Start - zimní příprava pro sportovce - běžecký tunel, modernizace areálu
                                                   Modernizace autobusového terminálu Tržnice


Návrh na znění zprávy: Dne 25. 9. 2019 se žáci 9. A účastnili Studenského parlamentu, který se konal  budově MMKV. Žáci diskutovali o problémech města zejména v oblasti volného času - Café Rolava, modernizace AC startu a větší využití letiště - koncerty a více pravidelných linek.

Radek Tomšík

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.