Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Informace pro rodiče prvňáčků - Pastelkovné

Od Magistrátu města Karlovy Vary obdržela naše škola finanční dar pro rodiče žáka první třídy ve výši 1 000 Kč, tzv. „Pastelkovné“.
Na nákup pomůcek bylo využito 650 Kč a 350 Kč bylo převedeno na účet každého žáka ve školní pokladně.
Podrobně budou rodiče informováni na třídních schůzkách dne 21. listopadu 2019.

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.