Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 Oslavy sametové revoluce na ZŠ JAK

Píše se listopad 2019... Naši žáci a jejich učitelé mají za sebou týden plný workshopů, projektových hodin, besed s pamětníkem, retrovýstavu či filmové vzpomínky na sametovou revoluci. Demonstrujících davy studentů a občanů symbolizovalo jedno velké živé srdce, které všichni vytvořili na školním hřišti v průběhu pátečního dopoledne.
Poděkování patří všem, kteří přípravě „sametového týdne“ věnovali velké úsilí již od září. Svými aktivitami, nápady, vůlí, radostí i starostí dali žáci naší školy pod vedením pedagogů veřejnosti najevo, že život v demokracii není samozřejmost, ale velká odpovědnost – za hodnoty, které uznáváme, za mír, který v naší zemi máme, za ekologické chování ke všemu, co užíváme i tvoříme, včetně péče o mezilidské vztahy.

Fotogalerii z tohoto dne najdete zde v odkazu. Fotografie z retrovýstavy zde.

 rsz dscf4560 min

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.