Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

POKOS - příprava občanů k obraně státuÚvodní stránka

Na naši školu se dne 28.1.2020  přijela představit technika 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky. Žáci si zpříjemnili dopoledne s vojáky a se zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany, kteří jim v rámci projektu POKOS přiblížili, jaké úkoly musí vojáci při své profesi plnit, proč jezdí na zahraniční mise nebo jak se zachovat v krizových situacích. Děti z 1. stupně pro vojáky připravily modely vojenské techniky i výkresy s armádní tematikou - byly oceněny zajímavými dárky. 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

pokos 2  pokos 3

Více fotografií z akce POKOS zde.

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   logoMKV     Strategfinall
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.