Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Informace pro rodiče žáků, kteří budou ve školním roce 2019/2020 navštěvovat 4. a 5. ročník:
v případě zájmu o školní družinu je nutné si co nejdříve podat do sekretariátu školy ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

 

Prosíme rodiče dětí ze 7. oddělení školní družiny, které chodí do hlavní budovy školy, aby od 15.45 hod vyzvedávali své děti již v budově školní družiny, pokud nedochází samotné!  

Zvonek školní družiny na 7. oddělení školní družiny je umístěn při horním vstupu do školy, odchod dětí s rodiči však spodním vchodem (z důvodu umístění šatny) školy.

Od 1. 10. 2018 (každé úterý) od 15.00 hod budou zůstávající děti soustředěny v 6. oddělení školní družiny pod tělocvičnou

 

Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019

- pro žáky 2. – 5. ročníků je provoz zahájen již dne 3. 9. 2018 od 8.45 – 15.00 hod

- pro žáky 1. ročníků je provoz zahájen dne 4. 9. 2018 od 6.00 hod !!!

Ranní družina

6,00 – 7,40 hod

·       děti jsou soustředěny do jednoho oddělení a pak převedeny  do školy

 

Odpolední družina

  11,40 – 16,30 hod

·       děti jsou po vyučování převedeny do školní družiny

·       po obědě začíná odpolední činnost do 15,00 hod v každém oddělení

·       od 15,00 hod budou děti soustředěny do jednoho až dvou oddělení – kroužky ŠD

        vychovatelka ručí za děti až po osobní předání rodičům!

 

Rodiče jsou povinni vyzvedávat děti dle údajů, které uvedli v zápisním lístku.

Má – li jít dítě z ŠD domů samo, musí rodiče tuto skutečnost uvést do zápisního lístku a přesně stanovit termín (den, hodina), kdy dítě ze ŠD odejde.

Rodiče děti vyzvedávají osobně, popřípadě se musí děti prokázat PÍSEMNOU OMLUVENKOU.

Na telefonáty od rodičů či prarodičů není z důvodu bezpečnosti dětí brán zřetel (dítě na základě telefonátu NEBUDE uvolněno !!!).  

V době  pobytu dětí venku v čase od 13,30 – 15,00 hod nebudou děti uvolňovány (odchod ze ŠD buď ihned po obědě nebo až po návratu z procházky).

Pokud rodiče opakovaně nebudou respektovat zavírací dobu ŠD, bude dítě ze ŠD vyloučeno. 

Informace vedení školy pro zákonné zástupce žáků školní družiny:

 Vážení rodiče, v případě podnětů a připomínek se obracejte na vedoucí vychovatelku Jitku Rentkovou (353 300 327)

10

Nejbližší události

Žádné události

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.