Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Školní vzdělávací program 

(ŠVP) byl vytvořen pedagogickými pracovníky školy, je schválen a vydán ředitelkou školy a je veřejně přístupný. ŠVP získal název „Učíme se s Amosem“. Cílem ŠVP je naučit žáky dovednostem uplatnitelným v praktickém životě.

Na co jsme se zaměřili:

  • Výuka čtení v 1. ročníku je realizována pomocí genetické a slabikové metody.

  • U všech žáků školy je rozvíjena čtenářská gramotnost.

  • Výuka na II. stupni je zaměřena na rozvoj matematického nadání, žáci jsou rozdělenI do dvou skupin.

  • Výuka je podpořena moderními metodami výuky a hlavně individuálním přístupem.

  • Na základě individuálního vzdělávacího plánu zpřístupňujeme vzdělávání nadaným žákům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Je dbáno na jednotný a rovný přístup k žákům.

  • ŠVP je dle podmínek a potřeb aktualizován.

    1

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSEM“:

 

Nejbližší události

Žádné události

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.