Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 

Termín, čas  Plán akcí - červen 2019 Třídy Učitelé
         
3.6.
PO
9,00-12,00 "Bubny do škol"  hudební vystoupení bubeníků v rámci Dne dětí celá ZŠ
místo: ZŠ JA KV -  hřiště nebo tělocvična (dle počasí)
13,00-17,00 Akce k MDD – v prostorách školy šperkařské tvořivé dílny -  pozvánka platí pro všechny děti, jejich rodiče, prarodiče….   Hč, Bur
4.6.
ÚT
6. VH "Čas proměn" - beseda pro děvčata dívky 7.A 7.B TU
místo. ZŠ JAK KV
  4.6 školení   ŘŠ
5.6.
ST
celý den Školní výlet  1.A , 1.B TU
místo: Bečov
celý den Školní výlet  8.A + 9. roč. Ma, Nn
Plzeň Techmánie
12,00-13,45 Zasedání Studentského parlamentu vybr. žáci z 9.roč.
místo: Magistrát města Karlovy Vary
6.6.
čt
celý den "Den s Ajaxem"    sportovně-vědomostní soutěž pro žáky 3. ročníku ZŠ 3.A, 3.B
3.C
Dav, Men, Hoš
místo: ZŠ Konečná KV                      pořádá MP KV
10.6.
PO
8,45-10,00 "Dnes mám sólo já" výchovný koncert 6. - 9. ročník TU
místo: Lázně III                       vstupné Kč 50,-/žák
  10.6. školení   ŘŠ
11.6.
ÚT
celý den Enviromentální výchova   výchovně vzdělávací program 1.A 1.B TU
místo: farma Kozodoj
celý den Školní výlet 3.A Dav
místo: Ostrov nad Ohří
  11.6. školení   ŘŠ
12.6.
ST
5.+6. VH "Inženýr junior"  projekt ESF ve spolupráci s SPŠ Ostrov vybr. žáci z 8.roč. Ma
místo: SPŠ Ostrov
13.6.
ČT
8,30 "Teplá - stavitelé klášterů"  výukový program 6. A,B Bur,Dietz
místo: Teplá - klášter
13.6. 14,15 ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA   všichni PP
    UZAVŘENÍ DOCHÁZKY   všichni PP
    UZAVŘENÍ KLASIFIKACE   všichni PP
14.6.
celý den "Putování s Varybou" - vlastivědná procházka po KV 1.A 1.B,
2.A
TU
místo: KV - termín prochzky je závislý na počasí - v průběhu měsíce
17. + 18.6. Školní výlet  9.A Hč, Sl
PO + ÚT místo: Boží dar, Penzion Daniela
18.6.
ÚT
celý den Školní výlet 7.A
7.B
TU
místo: Tepfactor Chotilsko Slapy
celý den Školní výlet 6.A 6.B TU
asisten.
místo: Jump Centrum Praha
celý den Školní výlet 8.A Nn
místo: Pozorka Paintball
do 18.6. max. Odevzdat hodnocení IVP    PP,
Bal
16,30 Setkání rodičů budoucích prvňáčků a dětí přípravného ročníku   Mih, ŘŠ
místo: ZŠ JAK KV - I.stupeň  
19.6.
ST
celý den Školní výlet 4.A
4.B
TU
místo: Karlštejn
celý den Olympijský den celý II.st. Hč, Sl,
TU
místo: ZŠ JAK KV
20. - 24.6 Třídnické práce ve třídách; odevzdávání učebnic; úklid šaten a tříd; ...
provádění těchto činností v kombinaci s účastí na výchovné akci Planetárium
celá ZŠ TU
20. 6.
ČT
dle rozpisu Výchovně vzdělávací pořad "Planetárium"  celá ZŠ
TU
místo: ZŠ ZAK KV   interativní mobilní planetárium   Kč 60,-/žák
21.6.
dle rozpisu Výchovně vzdělávací pořad "Planetárium" celá ZŠ
TU
místo: ZŠ ZAK KV   interativní mobilní planetárium   Kč 60,-/žák
16,00 "Letní párty" slavnostní večer žáků 9. ročníků k ukončení ZŠ   Sl, Ma
žáci nácvik programu   
18,00 zahájení pro rodiče a učitele  
24.6.
PO
dle rozpisu Výchovně vzdělávací pořad "Planetárium" celá ZŠ
TU
místo: ZŠ ZAK KV   interativní mobilní planetárium   Kč 60,-/žák
  Poučení žáků o bezpečnosti před hl. prázdninami - zapsat do TK   TU
25.6.
ÚT
1.VH UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - předání vysvědčení  celá ZŠ TU
místo: ZŠ JAK KV 
26. -28.6.
2019
ST - PÁ
ŘEDITELSKÉ VOLNO    
důvod: zahájení stavebních prací v budově školy    
ŠKOLNÍ DRUŽINA I JÍDELNA BUDOU V  TYTO DNY PROVOZU ve standartním režimu    
26.6.
ST
8,00 Závěrečná provozní porada všichni PP ŘŠ
místo: ZŠ JAK KV - učebna jazyků
9,30 Školení GDPR všichni PP Ing. Nídlová
místo: ZŠ JAK KV - učebna jazyků
27.6.
ČT
celý den Školení    všichni PP
místo: Hubertus
         
         
20.6.   Enviromentální výchova - výchovně vzdělávací program 1.A 1.B TU
Vojenské lesy - Andělská Hora

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.