Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

speciální pedagog

Mgr. Michaela Hanzlová, Ph.D.

tel. 353 300 321

Ve školním roce 2019/20 pracuje paní učittelka s dětmi ve škole ve dnech pondělí až pátek.

Tohoto pracovníka kontaktují učitelé nebo rodiče v případě, že žák je ve výuce podpořen individuálním vzdělávácím plánem, podpůrným opatřením nebo se aktuálně objevily problémy výchovně vzdělávacího charakteru. Předem je nutné domluvit schůzku přes některého z výchovných poradců nebo školního metodika prevence.

 

Nejbližší události

Žádné události

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.