Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Balounova

Výchovný poradce 

Mgr. Jitka Balounová

tel. 353 300 321

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

(učitelka I.stupně)

Tohoto pracovníka kontaktují rodiče a učitelé při administraci podpůrných opatření, individuálních vzdělávacích plánů a rozvrhu žáků, kterým jsou poskytovány intervenční hodiny na doporučení PPP nebo SPC nad rámec běžné výuky. Paní učitelka je v kontaktu s učiteli, kteří s dětmi pracují. 

 * připravuje, aktualizuje a kontroluje rozvrh žáků s intervenčními hodinami

* eviduje a kontroluje individuální vzdělávácí plány (IVP)

* pomáhá třídním učitelům v administraci podpůrných opatření (PO)  a IVP

* komunikuje s rodiči při administraci PO a IVP

* vede práci asistentů pedagogoga 

 

reditelka v2

Výchovný poradce - konzultant, sociální pedagog

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

tel. 353 300 333, + 420 777 337 052

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(ředitelka školy, certifikovaný výchovný poradce a školní metodik prevence)

Tohoho poracovníka kontaktujte ve všech záležitostech žáků řešených pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálním pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) nebo lékařem. Paní ředitelka komunikuje s rodiči a odborníky v záležitostech:

* školní (ne)úspěšnost žáků

* změny v chování

* rodinné problémy

* přijímací řízení žáků na střední školy

* přestupy žáků

* podpůrná intervenční skupina pro žáky školy (středy ve 14.00)

 

 

 

Nejbližší události

Žádné události

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.